POLÍTICA DE PRIVACITAT

A Ricard Marí Vivancos, estem molt compromesos amb la protecció de les teves dades personals i per això, garantim el compliment del disposat en el (i) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD); (ii) en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD); (iii) i en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. La present Política de Privacitat té l’objectiu d’establir les bases sobre les que es tracten les dades personals que recollim sobre tu, o que tu ens facilites, així com informar-te sobre com salvaguardem les teves dades personals i quins són els teus drets. Aquesta Política de Privacitat pot actualitzar-se ocasionalment, de tal manera que sempre t’indicarem la data de l’última actualització. Et recomanem encaridament que la revisis detingudament i la visitis amb regularitat, amb l’objectiu de garantir que coneixes la versió més actualitzada de la mateixa.

QUI ÉS EL RESPONSABLE  DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS?

El responsable de tractament de les dades personals és Ricard Marí Vivancos amb DNI número 38.108.897-J, domicili a C/Ramon Mas. 33. 3r 2a de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) amb Codi Postal 08174.

QUÉ ÉS UNA DADA PERSONAL?

Una dada personal és tota la informació sobre una persona física identificada o identificable, com el nom, cognom, adreça de correu electrònic, número de telèfon, etc.

AMB QUINA FINALITAT RECOLLIM LES TEVES DADES PERSONALS?

Les teves dades de caràcter personal són utilitzades per poder prestar-te el servei i gestionar la relació contractual; millorar els nostres productes i serveis i controlar la qualitat dels mateixos; atendre les consultes i sol·licituds que ens facis; comunicar-nos amb tu per gestionar la relació comercial; acreditar la contractació; protegir els nostres drets i interessos i els de tercers; complir amb les lleis i normatives aplicables; i amb el teu consentiment, per enviar-te informació comercial que pugui resultar del teu interès.

Només utilitzarem les teves dades personals per complir amb la finalitat per a la qual van ser obtingudes, i no serà possible tractar les dades recollides per a una finalitat que no sigui compatible amb la mateixa.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

La base legal del tractament és:

 • El consentiment que ens has prestat. No obstant això, pots retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que, en cap cas, això afecti a la nostra relació comercial o contractual amb tu.
 • L’execució d’un contracte i la prestació del servei; que ens permet gestionar la teva relació contractual i comercial amb nosaltres, atendre’t a través de qualsevol dels canals disponibles, i acreditar la contractació.
 • L’interès legítim, per (i) gestionar adequadament el nostre negoci, (ii) administrar la nostra oferta de productes i serveis i la informació pública disponible (iii) millorar el nostre servei d’atenció al client i garantir una correcta experiència d’usuari al web, (iv) posar-nos en contacte amb tu, (v) complir amb finalitats estadístiques i d’investigació de mercat o enquestes de satisfacció, i (vi) avaluar l’efectivitat de la publicitat.
 • El compliment de les nostres obligacions legals i reglamentàries.

QUINES DADES PERSONALS ES RECULLEN SOBRE MI?

Podem recollir, utilitzar, emmagatzemar i transferir les següents dades personals quan et registres a la nostra pàgina web, utilitzes les nostres aplicacions mòbils, demanes informació a través d’un formulari o simplement, navegues en el nostre entorn web. A títol enunciatiu, però no limitatiu, les dades personals que es recullen són les següents:

 • Dades de contacte: Nom, cognoms i correu electrònic

Registrarem la informació que ens proporcionis, l’emmagatzemarem, i podrem utilitzar-la d’acord amb les finalitats anteriorment esmentades. També podem fer ús de la teva informació per generar dades agregades que no t’identifiquin, per exemple, per generar estadístiques sobre els nostres usuaris o la distribució geogràfica dels nostres visitants.

L’usuari garanteix que les dades aportades són certes, veraces, exactes, completes i estan actualitzades, sent aquest el responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que es pogués derivar d’aquest incompliment.

DE QUINA MANERA RECOLLIM LES TEVES DADES PERSONALS?

Utilitzem diferents mètodes: ens ho proporciones tu directament quan ens demanes informació o utilitzes els nostres productes o serveis (interacció directa); o a través de la navegació en el nostre web – mitjançant cookies i tecnologies similars (tecnologies automatitzades). En aquest cas, per a més informació consulta la nostra Política de Cookies.

La informació que ens fas arribar en els formularis de recollida de dades és voluntària, no obstant això, en determinats casos si no ens facilites les teves dades personals, no podrem contactar amb tu ni prestar-te el servei o facilitar-te el producte que ens hagis demanat.

COM PROTEGIM LES TEVES DADES PERSONALS?

Hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives adequades per proporcionar un elevat nivell de seguretat i confidencialitat de la informació per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de dades personals. Per a la seva adopció, tenim en compte la naturalesa de les dades tractades, l’àmbit, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de diversa índole i gravetat per als drets i llibertats de les persones físiques.

QUI POT TENIR ACCÉS A LES TEVES DADES PERSONALS?

Quan comuniquem les teves dades a tercers, ens comprometem a garantir que el destinatari disposa de les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades transferides. Podem comunicar les teves dades a alguns destinataris si així es requereix per complir amb les nostres obligacions contractuals, per a la prestació de determinats serveis per part de tercers, i per als altres propòsits enunciats en aquesta Política.

Quan sigui necessari el tractament de les teves dades personals en el nostre nom per un tercer, com a proveïdor de serveis, aquest tractament estarà regulat per un contracte escrit, establint-se expressament que l’encarregat del tractament únicament tractarà les dades conforme a les instruccions que li hàgim donat nosaltres, com a responsables del tractament, havent de mantenir la confidencialitat i la seguretat de les dades personals que pugui rebre i tractar.

A QUI ES CEDEIXEN LES DADES?

Ricard Marí Vivancos t’informa que les teves dades personals no seran cedides a tercers, sense el teu consentiment.

Les teves dades personals es tractaran, emmagatzemaran i transferiran a tercers de la manera i en la quantitat establertes  en la present Política de Privacitat, en els contractes que hagis signat amb nosaltres, i en els consentiments que ens hagis prestat. T’informem a més que les teves dades podran ser cedides en aquells supòsits en què ens ho exigeixi la llei.

DURANT QUAN DE TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES PERSONALS?

Conservarem les teves dades personals durant el temps estrictament necessari per dur a terme els fins per als quals van ser recollides, mentre no demanis la seva supressió, així com el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i possibles responsabilitats que es puguin derivar i que en cada cas corresponguin d’acord amb cada tipologia de dades. Podrem conservar les teves dades personals fins i tot després que hagis deixat de ser client nostre, o hagis sol·licitat la supressió de les mateixes per a l’atenció de les possibles responsabilitats, nascudes del tractament durant el termini de prescripció de les mateixes, però les mantindrem bloquejades i únicament a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals.

QUINS DRETS EXISTEIXEN I COM ELS PUC EXERCIR?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre els tractaments que s’estan duent a terme sobre les seves dades de caràcter personal per Ricard Marí Vivancos. T’informem que podràs exercir els següents drets:

 • Dret d’accés a les teves dades personals, per saber quines d’elles són objecte de tractament i de quina manera duem a terme les operacions de tractament de les mateixes;
 • Dret de rectificació de qualsevol dada personal que sigui inexacte;
 • Dret de supressió de les teves dades personals, sempre que sigui possible;
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals;
 • Dret d’oposició al tractament de les teves dades personals;
 • Dret a la portabilitat de les dades, de manera que siguin transmeses a un altre responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica;
 • Dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment;
 • Dret a no sotmetre a decisions automatitzades, inclosos perfils, que produeixin efectes jurídics o t’afectin de manera similar.

Podràs exercitar els teus drets en qualsevol moment i de forma gratuïta, mitjançant una petició escrita, adjuntant còpia del teu DNI o document acreditatiu d’identitat, dirigida al nostre domicili, ubicat a c/Ramon Mas. 33, 3r 2a 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona),  o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: info@cloudlabs.cat.

D’altra banda, t’informem que tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid) en cas de considerar que el tractament de les teves dades personals no es correspon amb la legalitat vigent. Per a més informació, pots accedir a la pàgina web www.aepd.es.

COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES?

Si tens preguntes o comentaris sobre la nostra Política de Privacitat o la nostra forma de tractar les dades, no dubtis en contactar amb nosaltres. Estarem encantats d’atendre’t per correu electrònic a l’adreça:   info@cloudlabs.cat

També pots contactar per correu postal a la següent adreça:

c/Ramon Mas. 33, 3r 2a 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Data d’actualització 18/04/2020.